Baťovianska záhrada

“Dnes fantazie, zítra skutečnost”

Tomáš Baťa

Tento príbeh sa začal písať 8. augusta 1938 kedy spoločnosť Baťa začala s výstavbou fabriky v katastri obce Šimonovany a Veľké Bielice. Dve obce, z ktorých vyrástlo mesto sa volalo Baťovany a od roku 1949 nesie názov Partizánske.

Baťovany boli postavené ako európsky a svetový unikát – ideálne priemyselné mesto v záhradách, kde každá časť mesta má svoju funkciu (priemyselnú, oddychovú, športovú, bývanie) a nadväzuje jedna na druhú.

Baťovany sú stále živé vo svojej architektúre, urbanizme, zeleni a práve Baťovianska záhrada má dotvoriť mesto a pozemok, ktorý je roky nevyužívaný má dostať svoju pôvodnú funkciu záhrady pre obyvateľov.

Aj touto cestou sme sa rozhodli priblížiť širokej verejnosti stále aktuálne baťovské myslenie a ideme ešte ďalej. Radi by sme tento priestor povýšili na záhradu, ktorá učí a vzdeláva, kde môžeme robiť chyby, blázniť sa, radovať, šantiť v bezpečí, aktívne i pasívne oddychovať, kde zelená má rôzne podoby a odtiene.

Tím pre Baťoviansku záhradu:

 • Mgr. Antónia Gábrišová, OZ GaBa
 • Marta Bajlová, OZ GaBa
 • Mgr. Miriam Miková, Skrášľovací spolok Partizánske, o. z.
 • Mgr. Mária Gablíková, PhD., projektová manažérka
 • Ing. Miroslava Dobiášová, záhradná architektka

Projekt Baťovianska záhrada môžete podporiť:

 • dobrovoľníctvom,
 • finančným darom na realizáciu záhrady,
 • konkrétnym darom alebo pomocou.

Baťovianska záhrada

Baťovianska záhrada

Funkcie Baťovianskej záhrady

Budujeme priestor, aby slúžil obyvateľom a návštevníkom Partizánskeho a spoznali tak históriu Baťovian – priemyselného mesta v záhradách a vychutnali si oázu zelene v centre mesta. Vytvárame komunitu aktívnych ľudí.

Funkcie Baťovianskej záhrady

Budujeme priestor, aby slúžil obyvateľom a návštevníkom Partizánskeho a spoznali tak históriu Baťovian – priemyselného mesta v záhradách a vychutnali si oázu zelene v centre mesta. Vytvárame komunitu aktívnych ľudí.

Aktívny a pasívny oddych

V záhrade sa relaxuje rôznymi spôsobmi.

Zábava

pre rôzne vekové kategórie.

Vzdelávanie

v enviromentálnej, záhradnej a lesnej pedagogike.

Budovanie komunity

Spoznávame nových ľudí.

Ako vznikala Baťovianska záhrada

Ako vznikala Baťovianska záhrada

kamerový systém

Priestor Baťovianskej záhrady je monitorovaný kamerami.

január 2022

V januári sme osadili vtáčie búdky a priviazali stromy o koly.

október 2021

V októbri Tonka s Martou pripravili prednášku pre Univerzitu tretieho veku a odnášali sme zo záhrady burinu na Zberný dvor, začalo zazimovávanie záhrady.

september 2021

September sa niesol v duchu bežných záhradných prác a Miriam rozprávala o našich aktivitách na Baťovianskom rínku.

august 2021

V auguste sme mali veľa návštev od detí až po seniorov. A opäť sme sadili, ale nielen do Baťovismakej záhrady. Spoločne s deťmi z tábora, ktoré nás boli navštíviť sme darovali mestu a vysadili na námestie krásny gaštan.

júl 2021

Aj v júli sme sadili, ale aj zbierali prvú úrodu drobného ovocia. Vytvorili sme chodníček k terase a vysadili jeho okolie. Mali sme prvé dni otvorených dverí. Žabovali sme chodník a upravili vstup do záhrady.

jún 2021

V júni sme nielen sadili, polievali a trhali burinu, ale sme aj osádzali podpery na rastliny, urobili vŕbový tunel, chodníčky z tehly, vozili štiepku, zrealizovali zelenú strechu na domčeku.

Baťovianskej záhrade sa uskutočnila aj prvá prednáška pre deti o včelárstve a iné deti nám prišli pomôcť s prácami v záhrade.

Dokončili sme terasu.

máj 2021

V máji sme neúnavne vysádzali nové rastliny, polievali, vytrhávali burinu, kosili a zúčastnili sme aj predstavenia záhradného projektu Špeciálnej základnej školy v Partizánskom.

apríl 2021

Apríl 2021 bol skutočne veľmi produktívny mesiac v Baťovianskej záhrade. Vyrovnali sme prvú vrstvu v chodníku, ktorú tvorí recyklát zo zbúranej výškovej budovy v Partizánskom, čím nás to stálo namiesto niekoľko tisíc eur niekoľko sto eur.

Zrealizovali sme s podporou kamarátov obrubníky, osadili podperu pod vistériu, začali budovať pocitový chodník, dokončili sme učebňu Sokolie hniezdo, dokončili sme elektrickú prípojku, začali s výsadbou z grantu Zelené oázy, zmontovali lavičky, priviezli a rozhrabali sme vrchnú vrstvu v chodníku, neúnavne polievali nové rastliny. Druháci zo Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa si kúpili lipu a prišli si ju do Baťovianskej záhrady zasadiť.

Vstup pre škôlky a školy

Milí priaznivci,

ponúkame možnosť škôlkám a školám, jednotlivým triedam vstup počas školského roka do Baťovianskej záhrady. Vstup bude možný od pondelka do piatku od 8.00 do 13.00 hod. K dispozícii je aj vonkajšia učebňa na vyučovanie vonku. Telesná výchova, branné cvičenie, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, matematika, slovenský jazyk, čítanie a iné predmety je možné učiť u nás.

Viac informácií získate telefonicky 0905 714 841.

marec 2021

Skrášľovací spolok Partizánske, o.z. získal vďaka programu Zelené oázy, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou spoločnosti SLOVNAFT, a.s. grant v hodnote 4500 eur na zazelenanie Baťovianskej záhrady. Ďakujeme každému vďaka komu sa nám to podarilo.

Získali sme grant z Raiffeisen banky na vytvorenie a nákup Montessori vzdelávacích pomôcok.

Ovocné stromy a kríky dostali jarný rez.

V roku 2020 sme získali grant od spoločnosti Velux na stavbu záhradného domčeka a iné potrebné vbavenie Baťovianskej záhrady. V marci 2021 sa začal domček vyrábať.

Našli sme medzi bytovými činžiakmi starú konštrukciu na hojdačku, ktorú mesto chcelo zlikvidovať a podarilo sa nám ju získať do Baťovianskej záhrady ako podperu na vistériu.

Vytvorili sme ohnisko.

december 2020
 • máme natreté vyvýšené záhony a makadam na chodníkoch pomedzi záhony
 • rozhovor o Baťovianskej záhrade pre rádio Regina
 • dokončenie dažďovej záhrady
november 2020
 • osadili sme latrínu
 • z grantu DM drogérie sme nakúpili rastiny do dvoch menších dažďových záhrad
október 2020
 • vnútro vonkajšej učebne Sokolie hniezdo je hotové
 • začali sme budovať chodníky
 • modelujeme terén ťažkými mechanizmami
 • pracujeme na vyvýšených záhonoch – úprava miesta na osadenie, vrstva pod vyvýšené záhony, prevoz a pokládka
 • riešime podrobnosti k nášmu domčeku z grantu, ktorý sme získali od spoločnosti VELUX
september 2020

Kolíkujeme. Pripravujeme veľkú brigádu na bágrovanie chodníkov, osádzanie obrubníkov a vyštrkovanie všetkých vybágrovaných plôch.


Pracujeme na vonkajšej učebni Sokolie hniezdo.


Osádzanie špuliek do vonkajšej učebne Sokolie hnizedo, budú slúžiť ako stoly.

Článok: Miesto, ktoré kedysi vybral Baťa ako najvhodnejšie pre detské ihrisko, opäť ožíva

Článok: Miesto, ktoré kedysi vybral Baťa ako najvhodnejšie pre detské ihrisko, opäť ožíva

Čítať článok

Gesto pre rodičov od Raiffeisen banky

31. augusta 2020 OZ GaBa získalo vďaka hlasovaniu našich podporovateľov 1000 eur z grantu Gesto pre rodičov od Raiffeisen banky. Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali svoj hlas.

Rozhovor v novinách Tempo o Baťovianskej záhrade

ROZHOVOR: Zabudnuté ihrisko v centre Partizánskeho sa mení na pôsobivú zelenú oázu

Čítať článok

Prečo bude vstup do Baťovianskej záhrady platený?

Náš pôvodný zámer bol, že Baťovianska záhrada bude otvorená od rána do večera bezplatne verejnosti. Takto sme náš návrh odprezentovali susedom Baťovianskej záhrady, Výboru mestkej časti, Komisii životného prostredia. Stalo sa to, že sa ozvali susedia s pripomienkami, v ktorých sa obávali o bezpečnosť a narážali na skúsenosti z minulosti kedy bol priestor otvorený a ani správca nedokázal zabrániť vstupu osobám, ktoré prichádzali pod vplyvom alkoholu, za účelom požívania omamných látok, prichádzali v noci, robili hluk. Z týchto dôvodov bol priestor roky zamknutý. Toto boli skutočnosti, o ktorých sme nemali vedomosť a rozhodli sme sa mať preto bezpečnosť, kultúrnosť a zdravie priestoru na prvom mieste.

Zo skúseností z minulosti sme zamietli pôvodnú myšlienku a dumali sme ako vyriešiť bezpečnosť prostredia. Zhodli sme sa na tom, že priestor by mal byť monitorovaný a vstup platený na čip, aby sme mali informácie o tom kto sa v záhrade pohybuje. Práve s týmto opatrením nám vznikajú jednorazové výdaje pri realizácii, ale aj mesačné výdaje, ktoré je potrebné platiť pravidelne: elektrina a internet. Keď k tomu prirátame výdaje ako benzín do kosačky, nákup hygienických potrieb, starostlivosť o záhradu, financovanie materiálov a prác, ktoré nevieme my urobiť a nepokrývajú ich ani granty alebo sme na ne nezohnali donorov a tak ich musíme zaplatiť z našich vlastných financií tak logicky nám z toho vychádza iba jediné, že vstup do záhrady bude musieť byť platený. Veríme, že táto skutočnosť prispeje len k väčšej bezpečnosti a kvalite prostredia. Vstupné bude ročné a v rámci otváracích hodín bude možné prísť do Baťovianskej záhrady kedykoľvek. Čip bude platný len s preukazom vlastníka čipu a bude neprenosný. Cenník ako to od akého dátumu bude záhrada prístupná zverejníme.

Postavím ti domček

Od 20. januára do 16. februára 2020 v predajniach Tesco Partizánske, Bošany a Topoľčany môžete zahlasovať za náš projekt, ktorý by sme chceli zorganizovať v Baťovianskej záhrade v Partizánskom pre deti.

Ciele, ktoré chceme projektom dosiahnúť:

 1. ponúknuť zdravý rozvoj detí v prírode, a to cez vzdelávanie hrou, podporu kreativity a samostatnosti
 2. ukázať deťom existujúce a dôležité prepojenia v prírode
 3. podporiť medzigeneračnú interakciu detí a seniorov
 4. vytvoriť dlhodobú enviromentálno-edukačnú platformu v centre mesta
 5. inšpirovať občanov k tvorbe príbytkov pre zvieratká, zvýšiť záujmu o enviromentálnu problematiku v ohrozenom regióne Hornej Nitry
 6. prispieť k zlepšeniu biodiverzity v našom meste

V centre Partizánskeho sa vytvorí dlhodobá environmentálna edukačná platforma, ktorá hravou formou predstavuje všetkým návštevníkom záhrady prečo a ako si pozvať zvieratká do svojej záhrady. Návštevníci budú môcť pozorovať zvieratká a ďalej rozvíjať svoj vzťah a pochopenie prírodných kolobehov. Veríme vo zvýšenie záujmu o enviromentálnu problematiku a riešenia v našom meste.

Predstavte si, že sa ako dieťa zúčastníte tábora, kde budete v mestskej záhrade s ostatnými deťmi slobodne tvoriť domčeky pre hmyz, vtáčie napájadlá, úkryt pre jašteričky a podobne z odpadového prírodného materiálu. Dozviete sa, ako tieto zvieratá žijú a prečo je dôležité mať ich v záhrade. Pre ostatných návštevníkov záhrady pripravíte hru, mapu a brožúrku, aby sa aj oni dozvedeli to, čo už vy viete: že každý tvor má mať svoje miesto. Toto na deti čaká v dennom letnom tábore.

november 2019

17. 11. 2019 – 10 rodín vysadilo do Baťovianskej záhrady 10 historických dlhovekých ovocných stromov, ktoré ako donori Baťovianskej záhrade aj venovali. Výsadby sa zúčastnilo 19 detí a ich rodičia, starí rodičia. Prišli nás pozrieť aj susedia, členka výboru mestskej časti Centrum, kamaráti. 2,5 hodiny kvalitne strávených v peknom počasí vonku a urobili sme dobrú vec. Symbolika 17. novembra na 30. výročie Nežnej revolúcie.

15. 11. 2019 – nám záhradná architektka Miroslava Dobiášová predstavila návrh našej Baťovianskej záhrady, do ktorej zakomponovala naše všetky požiadavky ako aj požiadavky detí. Je v nej naplánované chodník z červených tehál v tvare baťovského písmena B ako odkaz na spoločnosť Baťa, ktorá založila Baťovany a vymyslela bývanie v záhradách a odtlačok topánky ako náš odtlačok v Baťovanoch a je to aj odkaz na výrobu topánok, ktoré sa desaťročia v Baťovanoch a neskôr v Partizánskom vyrábali.

14. 11. 2019 – obe občianske združenia sme podpísali zmluvu s mestom o nájme pozemku, na ktorom budujeme Baťoviansku záhradu.

Našli sme desať donorov pre desať historických dlhovekých ovocných stromov, ktoré budeme tento mesiac vysádzať do Baťovianskej záhrady ako špeciál pre deti. Celkovo ide o 19 detí, súrodenci si zasadia jeden strom spolu kvôli väčšiemu záujmu, ktorý v novembrovej výsadbe nevieme uspokojiť. Ďalšia výsadba prebehne na jar, o aké druhy stromov pôjde budeme najneskôr vo februári informovať. Ďakujeme za záujem a konkrétnu pomoc, vážime si to.

1. 11. 2019 – prvá brigáda, vyčistili sme vstup do Baťovianskej záhrady.

Návšteva prvákov

V októbri 2019 sa prváci z Cirkevnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom zúčastnili dračieho snívania v Baťovianskej záhrade a porozprávali a nakreslili nám čo by v našej záhrade nemalo chýbať.

Takto si Baťoviansku záhradu predstavujú deti:

 • “Korčuľovanie, motýle, strom, pieskovisko so šmýkľavkou a veverička.”
 • “Strom v strede jazierka, v ktorom pláva 12 zlatých rybičiek. 3 štvorkolky a snežné skútre s dráhou na vozenie, kvetiny a psíkovia.”
 • “Klzisko, šmýkľavka, keď budem hladný niečo pod zub, sopka, domček pre sliepky, sliepky, bazén v zime aj v lete, detský kútik so sliepočkami a kuriatkami.”
 • “Veľký drevený jednorožec, kvetina, tráva, sneh v zime, motýľ a strom.”
 • “Čerešňa, koníky na jazdenie, šmýkľavka do piesku, tobogán do vody, klzisko, bazén s guličkami.”
 • “Hojdačka, domček na strome, dúha, stromy, psík a kamoši.”
 • “Zlatá búrka s bleskami, banán, stromy slivky a iné stromy, Budha.”
 • “Dom na prespávačku, hojdačky, stromy, bazén, lavička, šmýkľavka a lístie na skákanie, pieskovisko, podzemie.”
 • “Dúha, tráva, elektrické kolobežky a bicykle, dom na strome, preliezka.”
 • “Domček na strome, bývať tam s kamošmi, vodné pištole, šmýkľavka, elektrické BMX, výťah na strome, tunel, altánok pre rodičov.”
 • “Stromy, kvetiny, tulipány, bazén, koberec, nafukovačka, lehátko, piesok na hranie, Slnko, tieň, oblaky, aby tam bolo teplo.”
 • “Vianočný stom, pes, preliezky, domček na strome, húsky a prasiatka v domčeku, garáž, bazén, dúha.”
október 2019
 • Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku na vybudovanie Baťovianskej záhrady.

 • Podávame prvé projekty na granty pre Baťoviansku záhradu.

setptember 2019

Prezentácia projektu Baťovianskej záhrady vo Výbore mestskej časti Centrum a na Komisii životného prostredia.

august 2019

Podali sme žiadosť o prenájom mestského pozemku na Škultétyho ulici na vybudovanie Baťovianskej záhrady.

Na tomto projekte Baťovianska záhrada spolupracujeme s občianským združením GaBa.