Baťovany – priemyselné mesto v záhradách

“Kdo nechce – nedokáže”

Tomáš Baťa

Baťovany máme v srdci a záleží nám na zachovaní historických hodnôt mesta Partizánske, ktoré bolo budované ako ideálne priemyselné mesto v záhradách.

Baťovany sú mestom v meste, historickým jadrom mesta, ktoré sa od doby svojho vzniku rozšírilo. Mesto Baťovany bolo založené 8. augusta 1938 a v roku 1948 bolo premenované na Partizánske.

Osvetovou činnosťou by sme radi podporili dobový vizuál Baťovian a ukázali možnosti ako zachovať aj v dnešnej dobe historický ráz funkcionalistickej architektúry, ktorá je európskym aj svetovým skvostom.

Čo chceme zachovať

Vrámci našich aktivít chceme pomôcť so záchranou a zachovaním typických baťovianských architektonických prvkov ako sú:

Čo chceme zachovať

Vrámci našich aktivít chceme pomôcť so záchranou a zachovaním typických baťovianských architektonických prvkov ako sú:

Strechy

valbovú strechu, prístavby s valbovou alebo rovnou strechou

Okná

veľkosť okenných otvorov a delenie okien

Fasády

veľmi jemné odtiene fasád

Živé ploty

zachovanie uličnej zelene

Čo sa nám podarilo

Čo sa nám podarilo

J. A. Baťa podcast - hosť Miriam Miková

Baťovianska zahrada, Skrášlovací spolok Partizánske… a další projekty, které jsme v této epizodě podcastu J.A. Baťa probrali s mým hostem, kterým tentokrát byla Miriam Miková. Její příběh, její vztah ke značce Baťa i cesta jak se nastěhovala do Baťovského domečku v Partizánskom. Jediné ideální průmyslové město v zahradách ve střední Evropě – unikát! Pojďte se inspirovat komunitním přístupem nejen k sázení stromů a šíření povědomí o svém městě. Hezký poslech přeje Petr Kopčil.

Článok v novinách Tempo o BAŤA POINTE

Svedok doby: Poldom na Červenej ulici v Partizánskom bude mať špecifické využitie

Čítať článok

december 2019

Predsedkyňa Skrášľovacieho spolku Partizánske, o. z. pani Miriam Miková a podpredseda Radovan Mik získali 12. decembra 2019 certifikát po ukončení Baťovej akadémie v Zlíne, ktorú organizuje Nadace Tomáše Bati.

Dlhoročný záujem o problematiku batizmu v nás neutícha, ba priam rastie každým dňom.

október 2019

Dohodli sme sa s primátorom mesta Jozefom Božikom a s Oddelením životného prostredia na zozname konkrétnych ulíc v pôvodnej časti Baťovian, kde bude možné vysádzať živé ploty do pásu uličnej zelene na obecnom pozemku.

Oddelenie životného prostredia do jari vyberie druhy kríkov, ktoré odporučí na výsadbu.

Vysádzať sa bude podľa pravidiel ako v iniciatíve Zakoreňujem sa v Partizánskom: ak sa rozhodneš pre živý plot pred svojim plotom z uličnej strany 1. vyber si druh kríkov zo zoznamu povolených 2. kúp si kríky 3. zasaď si kríky 4. staraj sa o kríky – polievaj, hnoj, strihaj, ak je to potrebné.

Zoznam ulíc, kde je výsadba povolená zverejníme v decembri 2019.

Galéria

Galéria