Veselé paničky z Baťovian

“Dnes hra – zítra život”

Tomáš Baťa

Veselé paničky z Baťovian sú iniciatívou ženskej časti Skrášľovacieho spolku Partizánske, o z. Stále nachádzame množstvo inšpirácií v baťovskej sfére a to v mnohých oblastiach života. Rozhodli sme sa preto sprostredkovať vám jedinečné zážitky z historicky unikátneho mesta, ideálneho priemyselného mesta v záhradách.

Tím Veselých paničiek z Baťovian:

  • Mgr. Miriam Miková
  • Mgr. art Elena Horňáková
  • Mgr. Jana Karlíková
  • Mgr. art Soňa Borušovičová

Aktivity veselých paničiek

Zviditeľňujeme Baťovany, sprostredkovávame zážitky pre návštevníkov.

Aktivity veselých paničiek

Zviditeľňujeme Baťovany, sprostredkovávame zážitky pre návštevníkov.

Rodinno-priateľský piknik v Baťovanoch

Stolovanie v prírode s rodinou a priateľmi.

Klub veselých paničiek

Inšpirácie z baťovského života pre súčasnosť.

Zážitkové prednášky

Zážitok a spoznávanie Baťovian.

Hra

Už čoskoro!

Veselé paničky v akcii

Veselé paničky v akcii

Vzdelávanie pre deti v baťovskom duchu

“Je načase odovzdať naše vedomosti a zručnosti ďalej”, povedali si Veselé paničky z Baťovian a pred pár týždňami vytvorili vzdelávanie pre deti od 7 do 12 rokov v baťovskom duchu. A ako doplnok sme tento týždeň vyskúšali Baťoviansky denný tábor. Deti dostali svoju prvú výplatnú pásku, zabavili sa, športovali, vzdelávali a spoznávali Baťovany. Tábor budeme organizovať pravidelne počas rôznych školských prázdnin. Vzdelávanie pre deti spustíme v priebehu októbra 2020.

Zaži Baťovany so spevákom z lazov

Zážitková prednáška v historickej časti Partizánskeho, ktorá vás zavedie do priemyselného mesta v záhradách budovaného spoločnosťou Baťa. Príbeh speváka z lazov, ktorý prišiel v roku 1943 ako 14 ročný do Baťovian na skúšky do Baťovej školy práce. Na pozadí dobových súvislostí sa odohráva príbeh mladého muža, ktorý nakoniec prežil vyše 80 rokov v unikátnom meste.

Prednášajúcou je Mgr. Miriam Miková.

Cena: 40 EUR (pre 1 – 20 účastníkov)

Zážitkové prednášky zastrešuje 1. slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu, s.r.o.

január 2020

6. 1. – Prvú, neverejnú, žážitkovú prednášku Zaži Baťovany so spevákom z lazov máme za sebou.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa už na najbližšiu prvú verejnú zážitkovú prednášku akonáhle teplota vonku bude trochu viac nad nulou.

november 2019

29. novembra Veselé paničky z Baťovian strávili celý deň v Zlíne a naberali baťovské inšpirácie. Bolo veľmi veselo.

24. novembra 2019 Veselé paničky z Baťovian zasadili magnóliu na sídlisku Šípok a zapojili sa tak do iniciatívy Zakoreňujem sa v Partizánskom.

jún 2019

Baťovský domček navštívili tretiaci z Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom a v rámci hodiny vlastivedy im veselé paničky porozprávali ako sa kedysi žilo v baťovskom domčeku, ako vyzerali záhrady a žiaci si pochutili aj na jablkovom koláči pani Marie Baťovej.

máj 2019

1. mája 2019 sa uskutočnil v Parku Milana Rastislava Štefánika prvý Rodinno-priateľský piknik v Baťovanoch, ktorý Veselé paničky z Baťovian organizovali.

Galéria

Galéria