Skrášľovací spolok partizánske, o.z.

Naše poslanie

Našim poslaním je šíriť dobré meno Baťovian a jeho zakladateľa, vytvárať podmienky pre turistický ruch v Partizánskom, zveľaďovať zeleň a vzdelávať.

O nás

Sme spolkom, ktorý má za cieľ rozvíjať zelené, turistické a vzdelávacie aktivity v Partizánskom. Uvedomujeme si dôležitosť stromov a zelených plôch na ľudské telesné a duševné zdravie, preto sme odhodlaní každým rokom viac zazelenať Partizánske, ktoré od svojho založenia nesie aj prívlastok mesto v záhradách.

Partizánske má čo ponúknuť turistom a návštevníkom mesta. Ústrednou turistickou métou by mali byť Baťovany – historická časť mesta s jedinečným urbanizmom a architektúrou, ktorá sa radi medzi európsky a svetový unikát.

Radi by sme svoje skúsenosti odovzdávali aj ďalej a preto vzdelávanie má v našom spolku dôležitú úlohu. Zameriavame sa na vzdelávanie v bezodpadovom živote a baťovskej problematike, ku ktorej sa hrdo hlásime.

Zakladajúci členovia Skrášľovacieho spolku Partizánske, o. z.:

  • Mgr. Miriam Miková – predsedkyňa a štatutár
  • Ing. Radovan Mik – podpredseda
  • Ing. Anton Jašík – tajomník
  • Mgr. art Elena Horňáková – čestná členka

Kontaktné údaje

  • Adresa: Pribinova 23, 958 01 Partizánske
  • Telefónne číslo: +421 905 714 841
  • Email: kontakt@batovany.eu
  • IČO: 42145155

Evidencia občianskych združení